عکس نوشته عقاب برای پروفایل و استوری با متن کوتاه عقاب

عکس نوشته عقاب برای پروفایل و استوری با متن کوتاه عقاب

 

عکس نوشته عقاب برای پروفایل و استوری با متن کوتاه عقاب
عکس نوشته عقاب برای پروفایل
عقاب ها تک‌همسرند و جفت خود را برای زندگی تا پایان عمر انتخاب می‌کنند و آشیانه خود را با شاخه‌ها و ترکه‌های چوب در یک نقطه مرتفع بر روی درخت‌های بلند یا صخره‌ها در داخل قلمر تغذیه‌ای خود می‌سازند و هر سال نیز از همان آشیانهٔ سال قبل استفاده می‌کنند.
به طوری‌که آشیانهٔ آن‌ها با افزوده‌شدن فضولات و اضافه کردن سالانه هر سال بزرگتر شده و گاهی بیش از ۵۰۰ کیلوگرم وزن و تا سه متر پهنا پیدا می‌کند.عقاب ها از نظر آناتومی و مشخصات پروازی به کرکس ها شباهت دارند اما سر آن‌ها بر خلاف کرکس‌ها پوشیده از پر است.

عکس نوشته عقاب برای پروفایل

همیشه آغاز راه دشوار است
عقاب در آغاز پر کشیدن ،پر میریزد
ولی در اوج حتی از بال زدن هم بی نیاز است
ماهی هم به آرزوی دیرینه اش رسید ، پرواز …
ولی عجب چنگال تیزی داشت عقاب . . .
منتظر نمان که عقابی نیرومند بیاید
و از زمینت برگیرد و در آسمانهایت پرواز دهد.
بکوش تا پر پرواز به بازوانت جوانه زند و
بروید و بکوش تا اینهمه گوشت و پیه و استخوان سنگین را که چنین به زمین وفادارت کرده است،
سبک کنی و از خویش بزدایی، آنگاه به جای خزیدن، خواهی پرید.
در پرنده شدن خویش بکوش و این یعنی بیرون آمدن از زندانهای اسارت .
کوتاه است و تپل یا بلند است و عقابی و…
بینی یکی از بخش های اصلی صورت است که اکثرا در نگاه اول جلب توجه می کند و جالب است بدانید که همین بینی در مورد شخصیت و ویژگی های شما حرفهای بسیاری برای گفتن دارد.